EULA

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้งานปลายทาง (“EULA”)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครใช้โปรแกรม iPlay

สำคัญมาก - โปรดอ่านโดยละเอียด:

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้งานปลายทาง (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “EULA”) นี้บัญญัติข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้และผูกมัดระหว่าง บริษัท ไอเพลย์ อีสปอร์ต จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “iPlay”, “เรา”หรือ “พวกเรา” ) กับคุณ สำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ iPlay นี้ ไฟล์ใดๆที่ถูกส่งให้กับคุณโดย iPlay เพื่อดัดแปลงผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์นี้ เอกสารออนไลน์หรือปิดผนึกใดๆ และการปรับปรุง แก้ไข อัพเกรดใดๆที่มีให้แก่คุณ รวมไปถึงสำเนาและงานต่อยอดของซอฟท์แวร์และเอกสารดังกล่าว (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ซอฟท์แวร์”) ทั้งนี้ ให้ถือว่าซอฟท์แวร์รวมถึงบรรดาข้อมูล, หน้าที่ถูกเชื่อมโยง, คุณลักษณะ, ข้อมูล, ไฟล์, ข้อความ, ภาพ, ภาพถ่าย, กราฟฟิก, ดนตรี, เสียง, วิดีโอ, ข้อความ, แท็ก, เนื้อหา, เกม, การเขียนโปรแกรม, แอพพลิเคชั่น และบริการแอพพลิเคชั่นทั้งหมด (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดว่าต้องเป็นบริการแอพพลิเคชั่นเคลื่อนที่/บนมือถือ) หรือสื่ออื่นๆ ที่มีส่วนร่วมกับ หรือทำให้เข้าถึงได้ผ่านซอฟท์แวร์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เนื้อหา”) คุณต้องตกลงเข้าทำสัญญา EULA นี้เพื่อทำการติดตั้งและใช้ซอฟท์แวร์

iPlay อาจดำเนินการวางจำหน่ายโปรแกรมหรือคุณลักษณะต่างๆ ของโปรแกรมในรุ่นเบต้า ซึ่งอาจทำงานได้ไม่ถูกต้องหรือในลักษณะเดียวกับที่รุ่นสมบูรณ์แบบทำงานได้ และถือว่าเราต้องไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว นอกจากนี้ iPlay อาจจะกำหนดข้อจำกัดกับคุณลักษณะบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงของคุณในส่วนต่างๆ ของซอฟท์แวร์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิดชอบใดๆ

ในการตกลงเข้าทำสัญญา EULA นี้ คุณต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ หากคุณเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของคุณจะต้องยอมรับข้อตกลง EULA นี้ในนามของคุณและเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับภาระผูกพันทั้งหมดที่กำหนดให้แก่ผู้ใช้งานปลายทางตามข้อตกลงของ EULA นี้

ด้วยการคลิกที่ปุ่ม “ฉันตกลง” และด้วยการติดตั้งและใช้งานซอฟท์แวร์ คุณต้องรับรองว่าคุณเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะและได้ทำการยอมรับ EULA นี้ในนามของตัวคุณเองหรือลูก/ผู้เยาว์ในการดูแลของคุณ ด้วยการคลิกที่ปุ่ม “ฉันตกลง” (หรือปุ่มที่คล้ายคลึงกันหรือลิงค์ตามที่ถูกกำหนดโดยเรา) และด้วยการติดตั้งและใช้งานซอฟท์แวร์ คุณยังตกลงที่จะผูกมัดต่อบรรดาข้อกำหนดทั้งหลายของ EULA นี้กับ iPlay หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดของ EULA นี้หรือไม่ใช่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ อย่าดำเนินการกระบวนการติดตั้งต่อ

ด้วยการคลิกที่ปุ่ม “ฉันตกลง” (หรือปุ่มที่คล้ายคลึงกันหรือลิงค์ตามที่อาจถูกกำหนดโดยเรา) คุณยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่าคุณได้อ่าน รับทราบและตกลงที่จะผูกมัดข้อกำหนดการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์และเนื้อหา บริการและคุณลักษณะที่มีให้ในหรือผ่านซอฟท์แวร์ และเวอร์ชั่นใหม่หรือการปรับปรุงใดๆ ของซอฟท์แวร์ ทั้งข้อกำหนดการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ iPlay ที่ https://iplayesports.co

สำหรับข้อกำหนดการให้บริการ ดู https://help.iplayesports.co/terms-of-service สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัว ดู https://help.iplayesports.co/privacy-policy

1.ความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญอย่างมากต่อเราที่ iPlay เพื่อให้ปกป้องสิทธิของคุณได้ดียิ่งขึ้น เราได้มอบนโยบายความเป็นส่วนตัว https://help.iplayesports.co/privacy-policy เพื่ออธิบายการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราโดยละเอียด โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อทำความเข้าใจว่า iPlay รวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บัญชี”) และ/หรือการใช้ซอฟท์แวร์ของคุณอย่างไร EULA รวมนโยบายความเป็นส่วนตัวเข้าไว้โดยการอ้างอิง ด้วยการคลิกที่ปุ่ม “ฉันตกลง” (หรือปุ่มที่คล้ายคลึงกันหรือลิงค์ตามที่ถูกกำหนดโดยเรา) การใช้ซอฟท์แวร์หรือการยอมรับข้อกำหนดการให้บริการ คุณยินยอมให้ iPlay รวบรวม, ใช้, เปิดเผย และ/หรือประมวลเนื้อหาและข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

2.การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ซอฟท์แวร์ได้รับการอนุญาตให้เข้าใช้ ไม่ใช่การขาย iPlay ได้อนุญาตให้ใช้งานแบบจำกัดแก่คุณเพื่อเข้าถึงและใช้ซอฟท์แวร์ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของ EULA เพื่อดาวน์โหลด ติดตั้งและใช้งานซอฟท์แวร์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น การอนุญาตนี้ไม่ให้คุณใช้เพื่อการพาณิชย์หรือการใช้งานต่อยอดใดๆ ของซอฟท์แวร์ (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดว่าต้องเป็น องค์ประกอบย่อยหรือเนื้อหาใดๆ) ด้วยการใช้งานหรือการเข้าถึงซอฟท์แวร์ คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งหมดที่คุ้มครองซอฟท์แวร์ คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย, ตีพิมพ์ซ้ำ, ถ่ายทอด, จัดแสดงต่อสาธารณะ, แสดงต่อสาธารณะ, แก้ไข, ดัดแปลง, เช่า, ขาย, หรือสร้างงานต่อยอดของส่วนใดๆ ของซอฟท์แวร์ ซอฟท์แวร์ถูกทำให้เข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มของ iPlay หรือบุคคลที่สามอื่นๆ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) และถูกจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับ EULA นี้

3.การอนุญาตให้ใช้ซอฟท์แวร์

เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการใช้งานซอฟท์แวร์และการเข้าถึงเนื้อหา โปรแกรม การอัพเกรดโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านซอฟท์แวร์ คุณยอมรับและเข้าใจว่า:

3.1. iPlay และซอฟท์แวร์จะแสดงโฆษณา และจะอนุญาตบุคคลที่สามให้แสดงโฆษณาและข้อมูลอื่นๆ ภายในส่วนต่อประสานของซอฟท์แวร์ และ/หรือในการเชื่อมต่อกับหน้าจอ และ/หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา โปรแกรม การอัพเกรดโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นอื่นๆ iPlay หรือซอฟท์แวร์นำเสนอ และอนุญาตบุคคลที่สามให้นำเสนอ โฆษณาในเนื้อหาหรือใกล้เคียงกับเนื้อหา โปรแกรม การอัพเกรดโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ถูกส่งให้กับคุณโดยหรือผ่านซอฟท์แวร์ คุณเข้าใจและยอมรับว่า iPlay หรือซอฟท์แวร์ หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง อาจรวมโฆษณาที่มุ่งหมายเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่ได้อธิบายเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัว การติดต่อหรือการเจรจาทางธุรกิจของคุณหรือการเข้าร่วมในการส่งเสริมการขายของ กับบรรดาผู้โฆษณาที่พบในหรือผ่านซอฟท์แวร์ รวมไปถึงการชำระเงินและการจัดส่งที่สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลง เงื่อนไข การรับประกันหรือการรับรองอื่นๆ ที่เกี่ยวพันกับการเจรจาดังกล่าว เป็นเรื่องระหว่างคุณและผู้ทำการโฆษณาดังกล่าวเท่านั้น

3.2. iPlay และซอฟท์แวร์จะดำเนินการให้มีการเข้าถึงเนื้อหา และจะอนุญาตบุคคลที่สามให้เข้าถึงเนื้อหาอื่นผ่านการแจกจ่ายบนหรือผ่านซอฟท์แวร์ หรือเป็นผลจากการใช้หรือผลลัพธ์ของซอฟท์แวร์ (เช่น โปรแกรม การอัพเกรดโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นอื่นๆ) คุณเข้าใจและยอมรับว่าเนื้อหาอาจรวมแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์ของบุคคลที่สาม (หรือลิงค์ไปยังแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สามดังกล่าว) ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดาวน์โหลดและติดตั้งเพื่อทำการติดตั้งซอฟท์แวร์ให้เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือทำให้ใช้งานซอฟท์แวร์ได้ หากคุณเลือกที่จะไม่ติดตั้งเนื้อหาที่จำเป็นดังกล่าว หรือตัดสินใจถอนการติดตั้งเนื้อหาที่จำเป็นดังกล่าวในอนาคต คุณอาจไม่สามารถใช้งานซอฟท์แวร์ต่อไปได้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าเนื้อหาอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากคุณ ตามที่อธิบายเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวเนื่องกัน เนื้อหาที่ถูกทำให้เข้าถึงได้โดยบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะผ่านทางซอฟท์แวร์หรือด้วยซอฟท์แวร์ หรือในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมโดย iPlay อย่างไรก็ตาม คุณรับทราบและยอมรับว่า iPlay อาจปิดการใช้งานของคุณ หรือลบเนื้อหาใดๆ ของบุคคลที่สามในซอฟท์แวร์ ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดการให้บริการหรือ EULA นี้ iPlay ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา หน้าที่การทำงาน บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือระเบียบปฏิบัติของเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าว คุณจำต้องอ่านข้อตกลงและนโยบายอื่นๆ ที่ถูกตีพิมพ์โดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของพวกเขาหรืออื่นๆ เนื่องจากเป็นการบัญญัติข้อตกลงระหว่างคุณกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ด้วยการใช้ซอฟท์แวร์ คุณยอมรับว่า iPlay จะไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าในลักษณะใดเนื่องจากการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานเนื้อหาใดๆ ของบุคคลที่สามของคุณ

3.3. ซอฟท์แวร์จะใช้หน่วยประมวลผล แบนด์วิดธ์และฮาร์ดไดรฟ์ (หรือหน่วยความจำหรือฮาร์ดแวร์เก็บข้อมูลอื่น) และ/หรือแคชคอมพิวเตอร์ของคุณ (หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น) เพื่อจุดประสงค์ที่จำกัดในการอำนวยความสะดวกการสื่อสาร และการส่งถ่ายข้อมูล, เนื้อหา, แอพพลิเคชั่น บริการหรือคุณลักษณะแก่คุณ ด้วยการใช้งานซอฟท์แวร์ คุณรับทราบและยอมรับว่าค่าธรรมเนียมการส่งข้อมูลของบุคคลที่สามอาจมีผลโดยขึ้นกับแผนข้อมูลของคุณ โปรดปรึกษาผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หากคุณไม่ทำหรือไม่สามารถรักษาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้เสถียรได้ ซอฟท์แวร์หรือคุณลักษณะบางอย่างของซอฟท์แวร์อาจไม่ทำงานหรืออาจหยุดทำงานอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน

3.4. ซอฟท์แวร์จะใช้มาตรการทางองค์กรและทางเทคนิคซึ่งมุ่งหมายที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและบูรณภาพของทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ (หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น) ที่คุณกำลังใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณรับทราบและยอมรับว่านี่ไม่ใช่การรับรองหรือรับประกันในส่วนของ iPlay

3.5. เมื่อหน้าต่างของซอฟท์แวร์ถูกย่อลง ซอฟท์แวร์จะยังคงทำงานเว้นแต่คุณจะออกจากซอฟท์แวร์จากทาสค์บาร์ของคุณหรือส่วนประสานแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง

3.6. คุณสามารถถอนการติดตั้งซอฟท์แวร์ได้ทุกเวลา โดยดุลยพินิจของคุณแต่เพียงผู้เดียว โดยการใช้ฟังก์ชั่นการทำงาน “เพิ่ม/ลบ” ของคอมพิวเตอร์ของคุณ (หรือของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น) หรือฟังก์ชั่นการทำงานที่เกี่ยวข้องอื่นที่อนุญาตให้คุณถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์ที่ดาวน์โหลดมาได้ การถอนการติดตั้งซอฟท์แวร์ของคุณอาจจะหรืออาจจะไม่ถอนการติดตั้งเนื้อหาด้วย ดังนั้น โปรดรับทราบไว้ว่าหากคุณถอนการติดตั้งซอฟท์แวร์ คุณอาจจะสามารถหรืออาจจะไม่สามารถใช้งานเนื้อหาของบุคคลที่สามที่ถูกติดตั้งกับหรือผ่านซอฟท์แวร์ต่อไปได้ ไม่ว่าคุณจะยังคงมีหรือสามารถใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามได้หรือไม่หากคุณถอนการติดตั้งซอฟท์แวร์ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ถูกกำหนดให้กับคุณในความเกี่ยวพันกับเนื้อหาของบุคคลที่สาม

3.7. ซอฟท์แวร์อาจอนุญาตให้คุณสร้างสรรค์เนื้อหา รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ภาพหน้าจอ หรือวิดีโอของคุณ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการใช้งานซอฟท์แวร์ และในขอบเขตที่การมีส่วนร่วมของคุณผ่านการใช้ซอฟท์แวร์ทำให้เกิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาหรือทางอุตสาหกรรม ในที่นี้คุณได้อนุญาตให้ iPlay ใช้สิทธิได้ทั่วโลกแต่เพียงผู้เดียว ปราศจากค่าสิทธิใดๆ ตลอดชีวิต ไม่สามารถเพิกถอนได้ สามารถโอนได้โดยสิ้นเชิงและสามารถให้อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้ในการใช้งานสร้างสรรค์ของคุณไม่ว่าในทางใดๆและสำหรับจุดประสงค์ใดๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การทำซ้ำ, คัดลอก, ปรับแปลง, ดัดแปลง, แสดง, จัดแสดง, ตีพิมพ์, ออกอากาศ, ถ่ายทอด หรือการกระทำอื่นในการสื่อสารกับสาธารณะโดยวิธีการใดๆไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักหรือไม่รู้จักในตอนนี้ และจำหน่ายจ่ายแจกผลงานสร้างสรรค์ของคุณโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าหรือการชดเชยใดๆ สำหรับตลอดอายุการคุ้มครองของสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาหรือทางอุตสาหกรรมตามกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ หากไม่ได้ถูกห้ามไว้อย่างชัดเจนโดยบทบัญญัติบังคับของตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในที่นี้คุณได้สละสิทธิทางศีลธรรมของผู้แต่ง การตีพิมพ์ ชื่อเสียง หรือความเป็นเจ้าของในความเกี่ยวพันกับการใช้งานของ iPlay และผู้ใช้คนอื่นๆ และความเพลิดเพลินของงานสร้างสรรค์ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์, สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การอนุญาตให้ใช้สิทธิที่กล่าวไปก่อนหน้า และการสละสิทธิทางศีลธรรมข้างต้น จะคงอยู่มีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ EULA นี้จะสิ้นสุดลงก็ตาม

4.ความเป็นเจ้าของ

คุณรับทราบและยอมรับว่ากรรมสิทิ์ของซอฟท์แวร์ เอกสารและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องในการนี้เป็นของเรา และคงอยู่กับเราอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยเฉพาะ iPlay คงรักษาสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อซอฟท์แวร์ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้า, ชื่อทางการค้า, สิทธิความเป็นเจ้าของ, สิทธิบัตร, กรรมสิทธิ์, โค้ดคอมพิวเตอร์, เอฟเฟ็คภาพและเสียง, ธีม, ตัวละคร, ชื่อตัวละคร, เนื้อเรื่อง, บทสนทนา, ฉากท้องเรื่อง, งานศิลป์, เอฟเฟ็คเสียง, งานดนตรี, และสิทธิทางศีลธรรม ไม่ว่าจะลงทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม และการประยุกต์ใช้งานของสิ่งนั้นทั้งหมด ดังนั้นคุณไม่มี กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในซอฟท์แวร์ เอกสารและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องในการนี้

คุณไม่ได้ซื้อซอฟท์แวร์เพียงแต่ได้รับการอนุญาตให้ใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่ถูกระบุใน EULA นี้ อย่างไรก็ตาม คุณมีสิทธิที่จะใช้งานซอฟท์แวร์ตามเท่าที่คุณยินยอมทำตามข้อตกลงของ EULA นี้อย่างเต็มที่ การใช้งานอื่นของซอฟท์แวร์โดยบุคคล, บริษัท, องค์กร, หน่วยงานราชการหรือนิติบุคคลอื่นถูกห้ามอย่างเข้มงวดและเป็นการละเมิด EULA คุณไม่อาจได้มาซึ่งทรัพยสิทธิใดๆ จากซอฟท์แวร์ และห้ามกระทำการใดที่ทำอันตราย, จำกัด หรือรบกวนสิทธิใดๆของเราที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ เอกสารและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องในการนี้

5.ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า

ซอฟท์แวร์และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์หรือกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุไว้ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างชัดเจน ห้ามปลอมแปลงหรือลบสิ่งบ่งชี้ผู้แต่ง, ลบ, ปิดบัง, ทำให้อ่านไม่ออก หรือเปลี่ยนแปลงป้ายประกาศหรือการบ่งชี้ใดๆ จากสำเนาใดของซอฟท์แวร์หรือเอกสารที่อ้างถึงกรรมสิทธิ์ของ iPlay นอกจากนี้ iplayesports.co โลโก้ของ iPlay และ ซอฟท์แวร์ iPlay เป็นเครื่องหมายการค้าของ iPlay อนึ่ง ไม่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใดในเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าหรือชื่อบริการภายใต้สัญญาฉบับนี้

นอกจากนี้ คุณยังรับทราบและเข้าใจว่าบรรดากรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในและต่อเนื้อหาของบุคคลที่สามใดๆ ที่ไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในซอฟท์แวร์ แต่อาจเข้าถึงได้ผ่านการใช้ซอฟท์แวร์ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เนื้อหาของบุคคลที่สามที่ถูกดาวน์โหลดผ่านซอฟท์แวร์ เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเนื้อหาและได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์หรือกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่สามดังกล่าวสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาดังกล่าวอย่างชัดเจน คุณเข้าใจว่าคุณไม่ได้รับสิทธิในเชิงพาณิชย์, การขาย, การขายทอดตลาด, การทำซ้ำ, การจำหน่ายจ่ายแจกหรือการใช้เพื่อส่งเสริมการขายสำหรับหรือต่อเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าว นอกจากนี้ การทำซ้ำหรือแจกจ่ายเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามดังกล่าว รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เนื้อหาที่อยู่ในหรือผ่านซอฟท์แวร์นั้นเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.ข้อจำกัด

คุณไม่ได้รับอนุญาตในการให้ยืม, ขาย, ยืม, ให้เช่า, เช่าช่วง, จำหน่ายจ่ายแจก, อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง ดัดแปลงหรือให้สิทธิใดๆ แก่บุคคลที่สามในทางที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ต่อยอดที่อ้างอิงซอฟท์แวร์หรือส่วนของซอฟท์แวร์ หรือ แสวงหาประโยชน์จากซอฟท์แวร์นอกเหนือจากการใช้เพื่อการส่วนตัวของคุณ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้การวิเคราะห์ในรูปแบบใดๆกับซอฟท์แวร์เพื่อการ “วิศวกรรมย้อนกลับ” การแปลกลับ, การถอดประกอบ, การแปล หรือการดัดแปลงซอฟท์แวร์ หรือการที่คุณพยายามค้นหาซอร์สโค้ดจากอ็อบเจ็กโค้ดของซอฟท์แวร์ เว้นแต่ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบทบัญญัติที่มีผลบังคับใช้ คุณไม่มีสิทธิอนุญาตทำให้ซอฟท์แวร์สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ หรือเข้าถึงได้ในเครือข่ายสำหรับการใช้งานหรือดาวน์โหลดโดยผู้ใช้จำนวนมาก คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำ จัดเก็บในระบบค้นคืนข้อมูลอัตโนมัติหรือส่งส่วนประกอบหนึ่งๆ ของเอกสารไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม เว้นแต่ที่ได้กำหนดเป็นข้อยกเว้นให้ทำได้ โดยมิต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของเรา ยิ่งไปกว่านั้น หากไม่มีความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของเราล่วงหน้า คุณไม่สามารถรวม หรือให้ผู้อื่นรวมซอฟท์แวร์ ไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด เข้าในโปรแกรมอื่น

7.ซอฟท์แวร์เวอร์ชั่นใหม่

เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวที่จะเพิ่มคุณลักษณะหรือหน้าที่การทำงานเพิ่มเติม หรือทำการแก้ไข การปรับปรุงและการอัพเกรดโปรแกรม แก่ซอฟท์แวร์ คุณรับทราบและยอมรับว่าเราไม่มีภาระผูกพันที่จะทำให้คุณเข้าถึงเวอร์ชั่นต่อไปของซอฟท์แวร์ได้ คุณยังยอมรับด้วยว่าคุณอาจตกลงเข้าทำสัญญา EULA นี้อันเป็นการต่ออายุสัญญา ในกรณีที่คุณต้องการดาวน์โหลด ติดตั้งหรือใช้เวอร์ชั่นใหม่ของซอฟท์แวร์

8.การชำระเงินและการซื้อสินค้าเสมือน

iPlay อาจอนุญาตแก่คุณสำหรับสินค้าเสมือนบางอย่างเพื่อใช้ภายในซอฟท์แวร์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สินค้าเสมือนเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของซอฟท์แวร์ สินค้าเสมือนเหล่านี้อาจได้รับอนุญาตให้ใช้งานทั้งสำหรับค่าธรรมเนียมที่ใช้ “เงินในโลกจริง” (ผ่านการซื้อเครดิตหรือสกุลเงินเสมือนที่เกี่ยวข้องอื่น) และโดยไม่มีค่าธรรมเนียมแยกใด ตามความเหมาะสมเป็นครั้งคราว

สินค้าเสมือนใดและทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานให้คุณในแบบที่จำกัด เป็นส่วนตัว ไม่สามารถโอนได้ ไม่สามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้ และสามารถเพิกถอนได้ และถูกจำกัดสำหรับการใช้ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้นโปรดทราบว่าการชำระเงินใดสำหรับเครดิตหรือการอนุญาตให้ใช้งานสำหรับสินค้าเสมือนถือว่าเป็นที่สุดและไม่สามารถคืนเงินได้และการซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่กำหนดไว้ในหมวดที่เรียกว่า “การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน” ในข้อกำหนดการให้บริการ [https://help.iplayesports.co/terms-of-service]

iPlay อาจปรับปรุง วางระเบียบ ควบคุม ดัดแปลงหรือกำจัดสินค้าเสมือนได้ทุกเวลา โดยมีหรือไม่มีการแจ้งเตือน iPlay จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ ในกรณีที่บังคับใช้สิทธิใดๆ ดังกล่าว

ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณรับทราบว่า iPlay ไม่จำเป็นต้องคืนเงินสำหรับเครดิตหรือสินค้าเสมือนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ และคุณจะไม่รับเงินหรือค่าชดเชยอื่นๆ สำหรับเครดิตหรือสินค้าเสมือนที่ไม่ได้ถูกใช้ ไม่ว่าคุณได้สูญเสียการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อใช้งานดังกล่าวเป็นโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตาม

9.การปฏิเสธการรับประกัน

การจัดเตรียมซอฟท์แวร์เป็นไป “ตามสภาพจริง” และไม่มีการรับประกัน ข้อเรียกร้อง หรือการรับรองใดๆจาก iPlay ไม่ว่าเป็นการแสดงออกชัดเจน โดยนัย หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟท์แวร์ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันคุณภาพ ประสิทธิภาพ การไม่ละเมิดสิทธิ ความสามารถในการขายในตลาด หรือความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ใดๆ หรือไม่มีการรับประกันเกิดขึ้นจาก การเจรจาทางธุรกิจ การทำตามข้อสัญญา หรือการทำการค้า โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า iPlay ไม่รับประกันว่าซอฟท์แวร์ภายในจะพร้อมใช้งาน, สามารถเข้าถึงได้, ไม่ถูกขัดจังหวะ, ตรงเวลา, ปลอดภัย, เที่ยงตรง, สมบูรณ์, หรือไร้ข้อผิดพลาด ถ้ามี ข้อบกพร่องเหล่านั้น จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง, ปราศจากไวรัส, นาฬิกา, ตัวจับเวลา, ตัวนับ, เวิร์ม, ตัวล็อคซอฟท์แวร์, อุปกรณ์ส่งข้อมูลลับ, โทรจัน, การเบี่ยงเส้นทาง, ประตูกล, ระเบิดเวลา, โค้ด, คำสั่ง, โปรแกรม หรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

คุณรับทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือประสิทธิภาพของซอฟท์แวร์เป็นความเสี่ยงของคุณตามที่อนุญาตไว้ภายใต้ขอบเขตที่สูงสุดของกฎหมาย

อนึ่ง บางเขตอำนาจตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ปฏิเสธความรับผิดชอบของการรับประกันโดยนัยได้ ดังนั้นการปฏิเสธความรับผิดชอบบางส่วนหรือทั้งหมดที่กล่าวไปก่อนหน้าอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

10.ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

ไม่มีกรณีใดๆ ที่ iPlay จะต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญา, การรับประกัน, การละเมิดสิทธิ (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความประมาทเลินเล่อ (ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ ละเว้นการกระทำ หรือการกล่าวหา) ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ หรือความรับผิดโดยสิ้นเชิง หรือทฤษฎีอื่นๆ) หรือการกระทำอื่นๆ ทางกฎหมาย ในความเที่ยงธรรม โดยกฎหมายหรืออื่นๆ สำหรับความเสียหายจากการใช้งาน, ผลกำไร, รายรับ, ค่าความนิยม หรือการประหยัดที่คาดไว้ หรือค่าเสียหายทางอ้อม โดยมิได้ตั้งใจ พิเศษ หรือที่เป็นผลกระทบต่อเนื่อง (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสูญเสียข้อมูล, การหยุดชะงักของบริการ, ความขัดข้องของคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่) ที่เกิดจากการใช้หรือการไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ของซอฟท์แวร์ รวมไปถึงค่าเสียหายใดๆที่เป็นผลจากสิ่งที่กล่าวมา แม้ว่า iPlay จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

สิทธิเพียงประการเดียวของคุณที่เกี่ยวกับปัญหาหรือความไม่พอใจซอฟท์แวร์คือถอนการติดตั้งและหยุดใช้งานซอฟท์แวร์และ/หรือยุติบัญชีของคุณ

อนึ่ง บางเขตอำนาจตามกฎหมายไม่อนุญาตให้จำกัดของความรับผิดชอบ ดังนั้น ข้อจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดที่กล่าวไปก่อนหน้าอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

11.การรับรอง

คุณรับรองและรับประกันว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อตกลงของ EULA นี้ นอกจากนี้ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณจะทำตามภาระผูกพันของคุณในที่นี้ตลอดเวลา และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายทั้งหมดที่อาจมีผลบังคับกับการใช้งานซอฟท์แวร์

12.ข้อจำกัดการส่งออกเวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์ที่มุ่งหมาย

คุณรับทราบว่า EULA นี้อาจอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ข้อบัญญัติและข้อจำกัดอื่นๆ เกี่ยวกับการนำเข้าหรือส่งออกของซอฟท์แวร์หรือข้อมูลเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ซึ่งอาจถูกกำหนดโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คุณรับประกันว่าคุณจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติและข้อจำกัดอื่นๆ เกี่ยวกับการนำเข้าหรือส่งออกของซอฟท์แวร์และเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสมอ คุณไม่มีสิทธิอนุญาตเพื่อส่งออกซอฟท์แวร์ เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับซอฟท์แวร์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของเราล่วงหน้า

13.การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คุณยอมรับว่าจะจ่ายค่าชดเชย ปกป้องและยกเว้นให้กับ iPlay บริษัทในกลุ่ม, บริษัทแม่, บริษัทลูก, เจ้าหน้าที่, กรรมการ, ผู้ร่วมทำแบรนด์หรือหุ้นส่วนอื่นๆ และตัวแทน (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมว่า “ฝ่ายได้รับค่าชดเชย”) ด้วยความรับผิดชอบของคุณเอง, จากข้อเรียกร้อง, การกระทำ, การพิจารณาคดีและการฟ้องร้องทั้งหมด, และความรับผิดชอบ, ความเสียหาย, การชำระหนี้, เบี้ยปรับ, ค่าปรับ, ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล และค่าใช้จ่ายในการยุติข้อพิพาท) ที่ได้รับจากฝ่ายได้รับค่าชดเชยซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ (a) การละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อตกลงใดๆ ของ EULA นี้หรือกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายหรือแนวทางที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะถูกอ้างอิงไว้ในที่นี้หรือไม่ หรือ (b) การละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลที่สามใดๆ หรือ (c) การใช้หรือการใช้ที่ผิดกับผลิตภัณฑ์หรือการควบคุมเนื้อหาที่ถูกแจกจ่ายใน ผ่านหรือกับซอฟท์แวร์ หรือเป็นผลจากการใช้หรือผลลัพธ์ของซอฟท์แวร์ (เช่น เกม การอัพเกรดโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นอื่นๆ)

14.การสิ้นสุด

EULA นี้จะมีผลบังคับในวันที่ ได้มีการตกลงเข้าทำสัญญา EULA เมื่อดำเนินการติดตั้งซอฟท์แวร์ EULA นี้จะสิ้นผลบังคับใช้เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเท่านั้น คุณสามารถบอกเลิกสัญญา EULA นี้ได้ตลอดเวลาโดยหยุดการใช้ซอฟท์แวร์ เอกสารและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องในการนี้ และลบสำเนาของซอฟท์แวร์ทั้งหมดจากเครือข่ายฮาร์ดไดรฟ์และสื่อบันทึกข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด เรามีสิทธิที่จะบอกเลิก EULA นี้ได้ทันทีตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กรณีที่เราพิจราณาแล้วว่าคุณไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อของ EULA นี้ นอกจากนี้ คุณรับทราบด้วยว่าเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บรรดาการอนุญาตให้ใช้สิทธิและสิทธิทั้งหมดในการใช้งานซอฟท์แวร์และ/หรือสินค้าเสมือนที่เกี่ยวพันกันจะต้องสิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน ข้อบัญญัติทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะคงอยู่ต่อไปจากการสิ้นสุดของ EULA นี้และดังนั้น จะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ต่อไป เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการสิ้นสุดของ EULA นี้

15.กฎหมายที่บังคับใช้ในสัญญาฉบบนี้และเขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดี

ข้อตกลงนี้จะต้องอยู่ภายใต้บังคับและถูกตีความให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงข้อกฎหมายขัดกัน นอกจากนี้ ไม่ให้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (UN Convention on Contracts for International Sale of Goods) และพระราชบัญญัติธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Uniform Computer Information Transaction Act) มีผลบังคับใช้ในสัญญาฉบับนี้อย่างชัดเจน กระบวนการทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวพันกับข้อตกลงสัญญาฉบับนี้ที่มีต่อหรือเกี่ยวพันกับ iPlay หรือฝ่ายได้รับค่าชดเชยใดๆ จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลแห่งประเทศไทยแต่เพียงที่เดียวเท่านั้น และคุณต้องยื่นเรื่องต่อศาลที่มีเขตอำนาจดังกล่าวอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้ อนึ่ง การยื่นเรื่องพิพาทดังกล่าวจะไม่มีผลต่อสิทธิของ iPlay ที่จะดำเนินกระบวนการต่างๆ ในเขตอำนาจของศาลอื่นแต่อย่างใด

16.ทั่วไป

คุณรับทราบและยอมรับว่าด้วยการคลิกที่ปุ่ม “ฉันตกลง” (หรือปุ่มที่คล้ายคลึงกันหรือลิงค์ตามที่กำหนดโดยเราเพื่อแสดงว่าคุณยอมรับ EULA นี้และ/หรือคุณตกลงในสัญญาเพื่อการดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟท์แวร์) คุณกำลังตกลงทำสัญญาที่มีผลผูกมัดทางกฎหมาย ในที่นี้ คุณยอมรับที่จะใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าทำสัญญา ส่งคำสั่งต่างๆ และสร้างบันทึกอื่นๆ และเพื่อการส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหนังสือแจ้งเตือน นโยบายและบันทึกการทำธุรกรรมที่เริ่มต้นหรือเสร็จสมบูรณ์ผ่านซอฟท์แวร์ นอกจากนี้ คุณสละสิทธิหรือข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับในเขตอำนาจบังคับใดๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ลายมือชื่อต้นฉบับ (แบบไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์) หรือการจัดส่งหรือการเก็บรักษาบันทึกแบบที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้บทบัญญัติบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงนี้มีไว้เพียงเพื่อประโยชน์ของคุณและของเราเท่านั้น และมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่สำหรับบริษัทในกลุ่มและบริษัทสาขาของ iPlay (และผู้สืบสิทธิและผู้รับโอนแต่ละคนของ iPlay และบริษัทในกลุ่มและบริษัทสาขาของ iPlay)

EULA นี้เป็นการกำหนดข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ บริษัท ไอเพลย์ อีสปอร์ต จำกัด ตามเนื้อหาสาระสำคัญที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้และจะเข้าแทนที่และบังคับใช้แทนความเข้าใจและข้อตกลงก่อนหน้าทั้งหมด ไม่ว่าในรูปแบบใด ที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระดังกล่าว เราสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง EULA นี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้โดยการส่ง EULA ที่ถูกแก้ไขดังกล่าวให้กับคุณหรือโดยการตีพิมพ์ EULA ที่ถูกแก้ไขในเว็บไซต์ อนึ่ง การใช้ซอฟท์แวร์ต่อไปของคุณจะเป็นการแสดงการยอมรับที่จะผูกมัดข้อตกลงและเงื่อนไขของ EULA ที่ถูกแก้ไข หากข้อกำหนดใดของ EULA นี้ถือว่าผิดกฎหมาย โมฆะ หรือด้วยเหตุผลใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถบังคับใช้ภายใต้กฎหมายที่มีเขตอำนาจใดได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นแยกออกจาก EULA นี้และไม่มีผลต่อความชอบด้วยกฎหมายหรือความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือในเขตอำนาจบังคับดังกล่าว หรือต่อความชอบด้วยกฎหมายหรือความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่กล่าวถึงภายใต้เขตอำนาจบังคับอื่น การที่มิได้ดำเนินการบังคับใช้สิทธิใดภายใต้สัญญาฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิของเราที่จะบังคับใช้สิทธิเช่นว่านั้นหรือสิทธิอื่นใดในอนาคต โดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวเรามีสิทธิที่จะโอน EULA นี้ หรือสิทธิใดๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณรับรองอย่างชัดเจนว่าคุณได้อ่าน EULA นี้และเข้าใจสิทธิ ภาระผูกพัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ถูกกำหนดไว้ในที่นี้ ด้วยการคลิกที่ปุ่ม “ฉันตกลง” (หรือปุ่มที่คล้ายคลึงกันหรือลิงค์ตามที่อาจถูกกำหนดโดยเรา) และ/หรือดำเนินการต่อเพื่อติดตั้งซอฟท์แวร์ คุณยินยอมอย่างชัดเจนที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และให้บรรดาสิทธิต่างๆ แก่ iPlay ตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้

Last updated